“Újévi” üzenet

Kedves Mindenki!

Azért írtam meg ezt az üzenetet, mert gyanítom, hogy igazság szeretete van benned. Ha ez nem igaz, akkor elnézésedet kérem.  Sokak számára január 1-jével vette kezdetét az újév. Ilyenkor majdnem mindenki ünnepel és köszönti a másikat. Ideje megkérdezni, mennyi igazság (Isteni igazságról beszélünk) van ebben az ünnepben. Nyilvánvaló, hogy ez a meghatározott ünnepi időszak karácsonynak nevezett nappal kezdődik, de ez egy másik dolog. Bizonyos dologra szeretném felhívni a figyelmedet. Ilyen tekintetben e levél azoknak szól, „akik befogadták, azoknak [akiknek]hatalmat adott [a Krisztus], hogy ISTEN gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek (Ján.1,12-13). Ez teljes mértékben azt jelenti, hogy csak az ISTEN tud új életet adni. Semmilyen emberi beavatkozás nem szükséges; az emberek előrehívásának formájában, sem a haszontalan „bűnösök imája” révén, ahol az embereket újjászületetteknek nyílvánítják.

1. Nézd meg a hónapoknak neveit, ahogy vannak –  augusztus, szeptember, október, november és december. A latin nyelv egyszerű ismerete alapján, rájön bárki, hogy ezeknek jelentése a számok szerint vannak – hat (szextilis, augusztus), hét (septem), nyolc (octo), kilenc (novem) és tíz (decem). Lehet, hogy valakik manipulálni akartak bennünket? Mióta lett október, például, a tízedik hónap a nyolcadik helyett? Lehet, hogy az Igazság igéjének beteljesedése ez? – Beszédeket mond a Fölséges ellen, és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre.” (Dán.7,25)

2. Egyetértenél velem, hogy az ünneplés az emberiség része, de vajon ISTEN szemében is újév van? Amit a Nyugat elfogad, azt ISTEN is elfogadja? Mások azt mondják, hogy ugyan nem ez az  év kezdete, de a keresztyének megszentesítették már, és így az Atya előtt is elfogadott. Mióta lett feladatunk, hogy szentségessé tegyük a pogány ünnepeket? Nem inkább azt kellene tennünk, hogy megszívleljük ezeket a sorokat: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul… és alakuljatok át gondolkodásotokban megújulva, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.”?

3. Amiről beszélek nem feltétlenül egyezik azzal, amit a rabbik judaizmusa manapság gyakorol, melyre  a voksukat a cionista keresztyének adják. Az ilyen judaizmus is nagy hamisságban van, akár a modern,  bohózatos szentháromságos illetve a radikális unitárius keresztyénség, ahogy előre-hátra tolták az újév kezdetét különféle szabályzatokkal. Amit a jelenleg elterjedt judaizmusban neveznek polgári újévnek legjobb esetben is a hetedik hónap újholdja (Trombiták napja). Pedig nyílvánvaló Mózesből, hogy a hónapok feje az Abib, melynek jelentése „zöld fülek” (Abib, Niszán), mely március-április.

4. Ha lenne valaki, aki ebben a bibliai, vagyis természetes naptárban kételkedne, azoknak javaslom a Jelenések könyvének újbóli olvasását, hogy meglássák, kiket mond szenteknek az írás. Azokat akik tartják az ISTEN beszédét, a parancsolatokat és a Krisztus bizonyságtételét illetve a hitét. Mindezek feltételei az első feltámadásban való részesülésben, azzal ellenben, akik azt állítják, hogy elég a megtérés és üdvözülünk, vagy megint mások elgondolása szerint, hogy akik az Úréi haláluk után a mennybe kerülnek, míg a többiek  pedig a pokolba.

5. Tehát arra kérlek, fusd végig a mellékletet, a megfelelő nyelvet kiválasztva, és nyított bibliád mellett nézd meg a referenciákat, hogy belátást kapjál az Isten rendjébe. Az újév természetes jelenség, mert „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. (Zsolt. 19:2). Az újév a Templom megszentelésével kezdődik – hiszen a hívő a Szent Szellem temploma – hogy az ISTEN erejével és szeretetével lakozzon benne, nempedig fogadásokra való, hiszen „test és vér nem tudja megtartani még a legelszántabb igéretét sem”.

 Az ÚR ISTEN, a Mindenható, a Krisztus Istene és Atyja áldjon meg téged olvasásodban. Adjon neked megértő szívet, hogy az Ő akaratát teljesítsd. Ámen.