Naptár
(újholak, ünnepek)

Az alábbi táblázat tartalmazza a tengerészeti alkonyat* jeruzsálemi időpontját (TA) is, ami meghatározza, hogy mely napra esik az újholdnap megtartása. Az időpontokat az U.S. Tengerészeti Megfigyelőközpont (U.S. Naval Observatory) és az Ausztrál Földmérészeti Intézet Hírszolgáltatása (Australian Surveying & Land Information Group (AUSLIG)) adatai alapján adtuk meg. A megtartandó napokat feltüntetjük a pogányok által bevezetett naptár szerint is.

*A tengerészeti alkonyat az az időpont, amikor az alkonyodó nap középpontja 12 fokkal a horizont alá bukik, de még annyi fényt áraszt, hogy a környezet körvonalai még halványan kivehetőek, viszont maga a horizont és a környezet apróbb részletei már kivehetetlenek. Ez a rövid időszak a szürkület, illetve alkony.

Az újhold adatai és egyéb időpontok a http://www.usno.navy.mil honlapról származnak. Ellenőrzés céljából a CCG honlapon található naptár adatait használtuk. A Nap, Hold  felkeltére és nyugtára vonatkozó adatokat itt talál.

(2023)

(Tavaszi napéjegyenlőség: 2023. március 20, 23:24-kor jeruzsálemi idő szerint)

 

 

Az Újholdak
Jeruzsálemi idő szerint

 

Jeruzsálemi

      (TA*)


A megtartandó napok a világi naptár szerint


 
A bibliai naptár szerint  megtartandó ünnepnapok

[*Megjegyzés: hónapok nevei babiloni nevek, amit a zsidók átvettek]

 

Bibliai referenciák

2023. jan. 21. 20:33 17:59 2023. jan. 22. Vasárnap  11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap Zak 1:7; Ezék 46:1-6
2023. febr. 20. 9:06 18:23 2023. febr 20. Hétfő  12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6

2023. márc. 21. 19:23

18:44

2023. márc. 22. Szerda

  1. hó. 1. nap: Újév -  [Niszán v. Abib]

 A Templom felszentelése

                                              újholdnap

Zsolt.81:1-7; 2Móz.12:2; 13:3-4; Eszt.3:7; 2Krón.29; Ezék.45:18;

1Kor 3:17; 6:19; Márk 11:15-16; Ján.17:17

 

 

2023. ápr. 3. Hétfő
(
sötétedés után megtartandó)

 1. hó. 13. nap [naplementétől 14.] =

 Az Úrvacsora

2Móz 24:8; Zsid 9:14-22; Jer 31:31; Máté 26:17. 26,28; Ján 6:53-58;

Ján 6 13:1-15; 1Kor 11:23-32

 

 

2023. ápr. 4. Kedd

  1. hó. 14. nap [Niszán 14] = A Felkent halálának emlékezése (15 óra nappal)


Páskha 
(sötétedés után)
 és Virrasztás

2Móz 12:2-14; 3Móz 23:5; 5Móz 16:1-2; Máté 27:45; Márk 15:33-38;

Luk 23:44-46; 1Kor 5:7-8

 

 

2023. ápr. 5. Szerda

 1. hó. 15. nap [Niszán 15] =

A kovásztalan kenyerek  ünnepének 1. napja

2Móz 12:16. 18. 42; 23:15; 34:18; 3Móz 23:6. 7; 4Móz 28:17. 18; 5Móz 16:8; ApCsel 12:3-5; 20:6; Júd.12

 

 

2023. ápr. 9. Vasárnap

 Az első kéve (ómer) bemutatása

(A Felkent feltámadásának és első mennybemenetelének emlékezése)

 (d.e. 9:00)

 

3Móz 23:9-14; Józs 5:10-12;

Ján 20:1. 16-18

 

 

 

2023. ápr. 11. Kedd

(sötétedésig)

1. hó. 21. nap [Niszán 21]

A kovásztalan kenyerek utolsó napja

2Móz 12:18; 3Móz 23:8; 5Móz 16:18; ApCsel 20:6

2023. ápr. 20.  6:12

19:07

2023. ápr. 20. Kedd

 2. hó 1. nap [Iyar]      újholdnap

1Kir 6:1.37; 4Móz 10:10. 29:6;

Ézs 20:18-24; Kol 2:16-17

2023. máj. 19. 17:53

19:31

2023. máj. 19. Péntek

 3. hó 1. nap [Siván]       újholdnap 

Eszt 8:9; Ézs 66:23

 

 

2023. máj. 28. Vasárnap

 Hetek Ünnepe

 Pünkösd  (d.e. 9:00)

2Móz 23:16a; 34:22a; 3Móz 23:15-21; 5Móz 16:9-10; ApCsel 2:1.15; 20:16

2023. jún. 18. 06:37

19:50

2023. jún. 18. Vasárnap

 4. hó 1. nap [Tammuz]   újholdnap 

Jer 39:2; 2Kir 4:23

2023. júl. 17.  20:32

19:46

2023. júl. 18. Kedd

 5. hó 1. nap [Ab]            újholdnap 

4Móz 33:38; Zak 7:3; 2Krón 2:4

2023. aug. 16.  11:38

19:18

2023. aug. 16. Szerda

 6. hó 1. nap [Elul]          újholdnap

Néh 6:15; 2Krón 8:13

2023. szept. 15. 03:40

18:39

2023. szept. 15. Péntek

 7. hó 1. nap [Tishri] =   Kürtök ünnepe

                                      újholdnap

1Kir 8:2; Ezsd 3:5-6; 3Móz 23:24; 4Móz 29:1; Máté 24:29-51; Kol 3:4; 1Thessz 4:13-17

 

 

2023. szept. 24. Vasárnap

  7. hó 10. nap = Engesztelés ünnepe
(
böjt)

3Móz 23:27-29; ApCsel 27:9

 

 

 

2023. szept. 28. Csütörtök
(sötétedésig megtartandó)

 Az egybegyűjtés

3Móz 23:34-35; 5Móz 16:13

 

 

2023. szept. 29. Péntek

 7. hó 15. nap  = Sátorok ünnepe

3Móz 23:34-35; Zak 14:16-19

 

 

2023. okt. 6. Péntek
 (sötétedésig)

 7. hó 22. nap  = Az utolsó nagy nap

3Móz 23:34-39; Ján 7:2. 37-39; Júd 6

2023. okt. 14. 19:55

18:01

2023. okt. 15. Vasárnap

 8. hó 1. nap [Heshvan]  újholdnap

1Kir 6:38; 2Krón 31:3

2023. nov. 13.  11:27

17:36

2023. nov. 13. Hétfő

 9. hó 1. nap [Kiszlev]    újholdnap

Néh 1:1; Zak 7:1

2023. dec. 13. 01:32

17:33

2023. dec. 13. Szerda

 10. hó 1. nap [Tebeth]   újholdnap

Eszt 2:16; Zsolt 104:19

2024. jan. 11. 13:57

17:50

2024. jan. 11. Kedd

 11. hó 1. nap [Shebat]   újholdnap

Zak 1:7; Ezék 46:1-6

2024. febr. 10. 00:59

18:15

2024. febr 10. Szombat

 12. hó 1. nap [Adár]       újholdnap

Eszt. 3:12; 8:12; Ámós 8:4-6

 

Megjegyzés: Az itt megadott dátumok nem feltétlenül esnek egybe a zsidók által megtartott napok dátumaival. Ennek az az oka, hogy a zsidók a Krisztus utáni negyedik századtól - az ún. Hillel Naptár bevezetésével - eltérően számítják az év kezdetét, előre kalkulálva a hetedik hónapot (Tishri 1), majd onnan visszaszámolva adják meg az év kezdetét. Emellett tartalmaz bizonyos, szintén Hillel rabbi által kialakított halasztási törvényszerűségeket is. A halasztási törvények célja az ünnepnapok eltolása [halasztása] oly módon, hogy a nagy ünnepnapok ne kerüljenek a heti szombat mellé. Vagyis ne legyenek dupla napos ünnepek. Ezzel az ünnepek és szombatok megtartását szándékozták könnyíteni, de az ilyen emberi érvekre alapozott változtatásokkal eltérnek a bibliai naptártól. Mivel az ünnapnapokat számos alkalommal eltolják a pontos bibliai dátumoktól - néha akár egy hónappal is -, így lényegében egy ahhoz hasonló változtatást hoztak létre, mint azok a keresztények, akik saját elgondolásaik alapján áthelyezték a szombati pihenőnapot vasárnapra.