már 18 2018

A testben való feltámadásról

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Az Írásban, az apostoli tanításban és a prófétáknál is, de magánál Isten Fiánál is jó pár helyen van említve a téma (pl. amikor a szadduczeusok vitatták a test feltámadását) Hitünk egyik alaptanításáról, mondhatni kezdetleges tanításáról van szó (Zsid.6.1-2), és a Krisztus, az Isten Felkentje mellett ez volt az, amit még Pál az athéniaknak hirdetett az…

Tovább a teljes cikkhez

jan 12 2018

„Ezek azok az én ünnepeim”

Az Isten törvénye
nincs hozzászólás

JHVH Ünnepeiről egy rövid összefoglaló Az Örökkévaló minden beszéde törvény az ember számára (2Sám.7:19), és a mi Istenünk minden rendelése a javunkat szolgálja ezen a földön (5Móz.4:40, 3Móz.18:5). Ebbe a rendbe tartoznak bele az éves ünnepnapok is. Ezek segítségével betekintést kapunk Isten teljes tervébe, abba, hogyan fogja az egész emberiséget alkalmassá tenni az Ő jelenlétében…

Tovább a teljes cikkhez

jan 07 2018

A héber ECHAD számnév körüli „kavarás”

Egy az Isten, Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Többször előkerül a szentháromság tanának védelmezői részéről, hogy az echad héber számnév, ami 1-et jelent, valamiképpen mégis többséget, többes számot rejt magában, vagy arra utal. Nos, kerek perec megállapítható, hogy ennek alapja vagy egy hamis állítás, vagy egy következtetési légvár, ami csekély gondolkodással is könnyen lerontható. Nos, egyes weboldalakon szándékos hamis állítások is előfordulnak, ezért…

Tovább a teljes cikkhez

sze 24 2017

Az „imádás” kifejezés értelmezése

Egy az Isten, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

Az Írásokban leggyakrabban „imádás”-nak fordított szó egyike a legkevésbé jól értett kifejezéseknek, köszönhetően a mi nyugatias gondolkodásmódunknak, mely csaknem teljesen letiltotta ennek a kifejezésnek a használatát. Valójában ez a szó a héberben vagy az arámi nyelvben a következő fogalmak bármelyikét jelentheti, a Strong (szótár) szerint: lenyomni, azaz leborulni (különösen visszaható igeként, uralkodó vagy Isten iránti…

Tovább a teljes cikkhez

ápr 01 2017

Krisztus-kufárok távozzatok!

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

“Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem lett volna rá jogunk, hanem azért, hogy magunkat példaként adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt…

Tovább a teljes cikkhez

már 13 2017

Murátori töredék fordítása

Fordítás, Idézetek, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

“… Az evangéliumok harmadik könyve a Lukács szerinti. Lukács a jól ismert orvos, Krisztus felemelkedése után Pál őt, mint a törvényben buzgót magával vitte, saját neve alatt a hit szerint. Az urat azonban ő sem látta testben; És aminek maga utána tudott járni, így János születésétől kezdi a történetet elbeszélni. A negyedik evangélium a tanítványok…

Tovább a teljes cikkhez

feb 14 2017

Néro féle tűzvész és üldözés leírása Tacitustól (i.sz. 64. július 18)

Idézetek, Idézetek
nincs hozzászólás

 Egy kis előzményt is betettem, milyen tetteket vitt végbe előtte Nero, miután bekövetkezett a tragédia: (35.) Nero többször elment ennek a játékaira, de még gyönyörköd és közben sem tartózkodott a bűnös tettektől. Hiszen épp ezekben a napokban kényszerül meghalni Torquatus Silanus, amiért a Iunius-nemzetség hírességén felül az isteni Augustust is szépapjának mondhatta. Parancsot kaptak a…

Tovább a teljes cikkhez

feb 13 2017

22. Zsoltár LXX szerinti fordításban

Egyéb, Fordítás
nincs hozzászólás

21. (héberben 22.) Zsoltár – az LXX szerint, saját fordításom 1. A vég idejére, hajnali segítségért. Zsoltár Dávidnak. 2. Isten, én Istenem, figyelj rám! Miért hagytál el engem? Eleséseim szavai távol vannak szabadításomtól. 3. Istenem, kiáltozok nappal, és nem hallgatsz meg, éjszaka is és nem akarsz megérteni engem! 4. Pedig te a szentek között laksz,…

Tovább a teljes cikkhez

jan 12 2017

Melyek a Felkent hitének alaptanításai?

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

“”Ezért elhagyva a Felkent kezdeti beszédét, jussunk tökéletességre, nehogy ismét a holt tettekből való megtérésnek alapjait rakjuk le, és az Istenben való hitet, a bemerítés tanítását (mely) kezek rátevése is, halottak feltámadását és az örök ítéletet. És ezt megtesszük, ha az Isten megengedi.”” (Héberekhez írt levél 6.1-3) Úgy tartja a mondás, hogy “a kályhától kell…

Tovább a teljes cikkhez

Külső weboldalak
Testvér blog
  • Egyhang blog Joe Taiwo blogja (a blog lezárt, a felhasználó elaludt és várja a feltámadást Jézus Krisztus által)
  • Voice of One blog Joe Taiwo blog (deceased)