szept 24 2017

Az „imádás” kifejezés értelmezése

Egy az Isten, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

Az Írásokban leggyakrabban „imádás”-nak fordított szó egyike a legkevésbé jól értett kifejezéseknek, köszönhetően a mi nyugatias gondolkodásmódunknak, mely csaknem teljesen letiltotta ennek a kifejezésnek a használatát. Valójában ez a szó a héberben vagy az arámi nyelvben a következő fogalmak bármelyikét jelentheti, a Strong (szótár) szerint: lenyomni, azaz leborulni (különösen visszaható igeként, uralkodó vagy Isten iránti…

Tovább a teljes cikkhez

ápr 01 2017

Krisztus-kufárok távozzatok!

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

“Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem lett volna rá jogunk, hanem azért, hogy magunkat példaként adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt…

Tovább a teljes cikkhez

márc 13 2017

Murátori töredék fordítása

Fordítás, Idézetek, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

“… Az evangéliumok harmadik könyve a Lukács szerinti. Lukács a jól ismert orvos, Krisztus felemelkedése után Pál őt, mint a törvényben buzgót magával vitte, saját neve alatt a hit szerint. Az urat azonban ő sem látta testben; És aminek maga utána tudott járni, így János születésétől kezdi a történetet elbeszélni. A negyedik evangélium a tanítványok…

Tovább a teljes cikkhez

feb 14 2017

Néro féle tűzvész és üldözés leírása Tacitustól (i.sz. 64. július 18)

Idézetek, Idézetek
nincs hozzászólás

 Egy kis előzményt is betettem, milyen tetteket vitt végbe előtte Nero, miután bekövetkezett a tragédia: (35.) Nero többször elment ennek a játékaira, de még gyönyörköd és közben sem tartózkodott a bűnös tettektől. Hiszen épp ezekben a napokban kényszerül meghalni Torquatus Silanus, amiért a Iunius-nemzetség hírességén felül az isteni Augustust is szépapjának mondhatta. Parancsot kaptak a…

Tovább a teljes cikkhez

feb 13 2017

22. Zsoltár LXX szerinti fordításban

Egyéb, Fordítás
nincs hozzászólás

21. (héberben 22.) Zsoltár – az LXX szerint, saját fordításom 1. A vég idejére, hajnali segítségért. Zsoltár Dávidnak. 2. Isten, én Istenem, figyelj rám! Miért hagytál el engem? Eleséseim szavai távol vannak szabadításomtól. 3. Istenem, kiáltozok nappal, és nem hallgatsz meg, éjszaka is és nem akarsz megérteni engem! 4. Pedig te a szentek között laksz,…

Tovább a teljes cikkhez

jan 12 2017

Melyek a Felkent hitének alaptanításai?

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

“”Ezért elhagyva a Felkent kezdeti beszédét, jussunk tökéletességre, nehogy ismét a holt tettekből való megtérésnek alapjait rakjuk le, és az Istenben való hitet, a bemerítés tanítását (mely) kezek rátevése is, halottak feltámadását és az örök ítéletet. És ezt megtesszük, ha az Isten megengedi.”” (Héberekhez írt levél 6.1-3) Úgy tartja a mondás, hogy “a kályhától kell…

Tovább a teljes cikkhez

szept 11 2016

Miért böjtölnek a Felkent követői engeszteléskor?

Az Isten törvénye, Az Isten törvénye, Saját gondolataim
nincs hozzászólás

3Mózes 16:29-34 Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat és semmi munkát ne végezzetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat; örökkévaló rendtartás…

Tovább a teljes cikkhez

aug 22 2016

Mi nem az Újszövetség?

Az Isten törvénye, Az Isten törvénye, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

A MATTANJAH-ban megígért 11., 12., és 13. pontnak, mely igen szükséges az Újtestamentum iratainak helyes megértéséhez. Az evangélisták és apostolok iratait hamisan nevezik Urunk Jézus Krisztus Újszövetségének, illetőleg Újtestamentumának. Ezt, úgy tűnik, a következő érvekkel lehet bizonyítani: 1. Az új szövetség nem más, mint a mózesi törvénynek a Messiás szelleme által az emberek szívébe történő…

Tovább a teljes cikkhez

feb 07 2016

Pészah (húsvét) vitátáról (i.sz. 170 körül)

Idézetek, Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Nagyon fontos megismerni, hogy milyen vita volt Isten gyülekezetének korai szakaszában, amiből már látszik a római nagy felekezet elszakadása az igaz hit gyakorlatától, amit Vanyó “fejlődésnek” mond, természetesen a saját szempontjából. Fontos megérteni, hogy Isten gyülekezete a Pászkát mindig Niszán 14.-én naplemente után, a Kovásztalan kenyerek ünnepét Niszán 15. nappal tartotta. Az úrvacsora nem bárány áldozati lakoma, hanem…

Tovább a teljes cikkhez