nov 30 2018

Órigenész – Az imádságról c. könyvéből részlet

Egy az Isten, Idézetek, Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Órigenész – Az imádságról c. könyvéből részlet   Csak Istenhez imádkozzunk! XV. 1. Ha már megértettük, hogy mit is jelent az „ima”, soha többé ne imádkozzunk semmiféle teremtényhez, még Krisztushoz sem, egyedül a mindenség Istenéhez és Atyjához, akihez Üdvözítőnk maga is imádkozott, mint már kifejtettük, s amire minket is tanított. Amikor ugyanis kérték, hogy „Taníts…

Tovább a teljes cikkhez

máj 07 2018

Ézsaiás könyvének LXX szerinti fordítása

Fordítás
nincs hozzászólás

Ézsaiás 53.  LXX szerinti fordítása (a küriosz-t az örök Isten héber betűk mássalhangzós átírásával, a JHVH-val jelöltem – az LXX ezt ων-nak azaz “a Létező”-nek fordítja az 2Mózes (Exodus) 3.14-ben:  Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν·) 1. Uram, ki hitt híradásunknak? És JHVH karja kinek tárult fel? 2. Hirdettük őelőtte mint gyermek(et), mint a szomjas földben lévő…

Tovább a teljes cikkhez

ápr 16 2018

„Legyetek ügyes pénzváltók, akik egyes pénzeket visszautasítanak, a jót viszont megtartják!”

Idézetek, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

„Legyetek ügyes [= rátermett, jó] pénzváltók!” Ez egy szóban fennmaradt Krisztus mondás, azaz logion. Ezt a rövid szóképet különösen szerette az ősegyház. Nem kevesebb, mint 37 idézetben és 20 utalásban találkozunk vele, többek között Órigenész, Alexandriai Kelemen, Jeromos, Cassianus műveiben. Hogy mégis feledésbe merült, annak az az oka, hogy olyan foglalkozásról szól, amelyet a modern…

Tovább a teljes cikkhez

már 28 2018

A bizonyítvány kiállítva

Idézetek, Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Azt hiszem, ez történet megmutatja a különbséget az V. századi elpártolás, a világi hatalommal paráználkodó kereszténység és a Krisztus életmódját nem csak szájával követő I. századi hívők között. Ez az az eset, amikor egy pogány is megelőzi az ilyen “keresztényeket” az Isten országában. “Élt Alexandriában egy Hüpatia nevű nő. Theón filozófus lánya volt, de olyan…

Tovább a teljes cikkhez

már 26 2018

Iréneusz – Az eretnekek ellen V. Könyve

Fordítás, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

  Iréneusz (Εἰρηναῖος) – Az eretnekek ellen (vagy: Eretnekség ellen) Adversus Haereses (röviden AH) V. Könyv teljes fordítása 5. Könyv A fordítás forrása az angol fordítás: http://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Forrás: weboldal: www.churchofgod.hu Letölthető Word dokumentum Letölthető PDF dokumentum A gall területen élő Iréneusz Lyon (Lugdunum) felvigyázója (püspök) volt és a korai gnosztikus tanítások ellen írta öt könyvét, amely…

Tovább a teljes cikkhez

már 18 2018

A testben való feltámadásról

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Az Írásban, az apostoli tanításban és a prófétáknál is, de magánál Isten Fiánál is jó pár helyen van említve a téma (pl. amikor a szadduceusok vitatták a test feltámadását). Hitünk egyik alaptanításáról, mondhatni kezdetleges tanításáról van szó (Zsid.6.1-2), és a Krisztus, az Isten Felkentje mellett ez volt az, amit még Pál az athéniaknak hirdetett az…

Tovább a teljes cikkhez

jan 12 2018

„Ezek azok az én ünnepeim”

Az Isten törvénye
nincs hozzászólás

JHVH Ünnepeiről egy rövid összefoglaló Az Örökkévaló minden beszéde törvény az ember számára (2Sám.7:19), és a mi Istenünk minden rendelése a javunkat szolgálja ezen a földön (5Móz.4:40, 3Móz.18:5). Ebbe a rendbe tartoznak bele az éves ünnepnapok is. Ezek segítségével betekintést kapunk Isten teljes tervébe, abba, hogyan fogja az egész emberiséget alkalmassá tenni az Ő jelenlétében…

Tovább a teljes cikkhez

jan 07 2018

A héber ECHAD számnév körüli „kavarás”

Egy az Isten, Saját gondolataim
nincs hozzászólás

Többször előkerül a szentháromság tanának védelmezői részéről, hogy az echad héber számnév, ami 1-et jelent, valamiképpen mégis többséget, többes számot rejt magában, vagy arra utal. Nos, kerek perec megállapítható, hogy ennek alapja vagy egy hamis állítás, vagy egy következtetési légvár, ami csekély gondolkodással is könnyen lerontható. Nos, egyes weboldalakon szándékos hamis állítások is előfordulnak, ezért…

Tovább a teljes cikkhez

sze 24 2017

Az „imádás” kifejezés értelmezése

Egy az Isten, Kívülről átvett, átmásolt
nincs hozzászólás

Az Írásokban leggyakrabban „imádás”-nak fordított szó egyike a legkevésbé jól értett kifejezéseknek, köszönhetően a mi nyugatias gondolkodásmódunknak, mely csaknem teljesen letiltotta ennek a kifejezésnek a használatát. Valójában ez a szó a héberben vagy az arámi nyelvben a következő fogalmak bármelyikét jelentheti, a Strong (szótár) szerint: lenyomni, azaz leborulni (különösen visszaható igeként, uralkodó vagy Isten iránti…

Tovább a teljes cikkhez

ápr 01 2017

Krisztus-kufárok távozzatok!

Saját gondolataim
nincs hozzászólás

“Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem lett volna rá jogunk, hanem azért, hogy magunkat példaként adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt…

Tovább a teljes cikkhez

Külső weboldalak
Testvér blog
  • Egyhang blog Joe Taiwo blogja (a blog lezárt, a felhasználó elaludt és várja a feltámadást Jézus Krisztus által)
  • Voice of One blog Joe Taiwo blog (deceased)