Dokumentumok

Fordítások:
Dr. Kohut Sándor- A zsidók története
Josephus Flavius – A zsidó háború
Josephus Flavius – A zsidók története (más néven Antikvitások)
Philo – Questions and answers on Exodus (angol)
Aristeas levele Philokratéshez
Vanyó: II. Századi görög apologéták
Iréneusz – AH (Az eretnekségek ellen) – V. könyve fordítása (magyar)
CoG honlap könyvtárában több mű fordítása
Római Kelemen levele a korintusiakhoz
Hierapoliszi Papiasz írásaiból ránk maradt töredékek
Törpék az Óriások vállán – Válogatott Misna-traktátusok – Joma Traktátus
A talmud könyvei
A zsidó lexikon
Órigenész – Énekek Éneke kommentár

Tanulmányok és egyéb:
Tanulmány Irenaeusról
Részlet a Vanyó Lászó – Apostoli atyák című könyvéből
Erdős Károly – Antiochiai Ignatius levelei (tanulmány)
Ref. Dogmatörténet
Németh Tamás – Disszertáció az eszkatológiáról
Fennmaradt a Talmudban a Jézus elleni eredeti vádirat
Gombor Gábor és Kiss Ágnes – Bábel emlékei (újszövetségben lévő aramizmusok)
Rúf Tibor – Az Újszövetség és a Tóra disszertáció
Pap György – Alászállt a Poklokra

Pseudo-clementine homilies (angol)
Hérodotosz
Jásár könyve (héber, angol, link)
Korai keresztény írások (angol)

Ógörög művek:
Eusebeius – Egyháztörténete (pdf)
Didakhé, Hermász, Kelemen stb.
Iréneusz – AH (angol és PDF formátumban ógörög/latin)
Patrologiai művek  (PDF formátumban ógörög)
Meliton Páskáról (ógörög vers)
Jusztinosz Trifón

Külső weboldalak
Testvér blog
  • Egyhang blog Joe Taiwo blogja (a blog lezárt, a felhasználó elaludt és várja a feltámadást Jézus Krisztus által)
  • Voice of One blog Joe Taiwo blog (deceased)