Nikolaosz, a hetedik diakónus

Alexandriai Kelemen – Stromata III. könyv (részlet)

 

3.4.25.1 Említést tettünk pedig a Pontuszi Markión szektájának követőiről, akik a Teremtővel való szembenállás miatt elutasítják a világi javakkal való élést. 3.4.25.2 Az önmegtartóztatás okává vált ugyanis neki (a Teremtő), ha ugyan ezt önmegtartóztatásnak mondhatjuk, (mert) maga a Teremtő az, aki ellen ez az Isten ellen tusakodó gigász úgy véli, hogy képes harcolni, túllépve a teremtésen és formáltatáson. 3.4.25.3 És ha közösen használják is az úrnak beszédét, amelyet Fülöpnek mondott: „Hagyd a halottak, hogy eltemessék saját halottaikat, te pedig kövess engem!” (vö.: Mát. 8:22) de azt is fontolják meg, hogy Fülöp testét is hasonlatosan formáltatásnak nevezi, a test pedig nem szennyezett hulla. 3.4.25.4 Hogyan lehetett tehát neki olyan teste, amikor még nem volt holt? Mert felkelt az úr sírboltjából, mikor megölte a szenvedélyeket, de élt a Felkentnek. 3.4.25.5 Megemlítettük pedig a törvényrontó, asszonyokkal közösülő Karpokratészt is, de amikor Nikolaosz mondásáról értekeztünk, emezt mellőztük.

3.4.25.6 Annyira szép asszonya volt (Nikolaosznak), mondják, hogy az Üdvözítő mennybemenetele után irigységből megvádoltatott az apostolok előtt, hogy vezetők közé hozza be az asszonyt, és megengedi, hogy aki akar, házasodjon vele. 3.4.25.7 Mert, mondják ugyanis, hogy ez a tett megfelelő a mondásnak, hogy „szükséges a hústestnek romlani”, és mind, akik csak követik e tettet és beszédet, egyszerűen és fájdalom nélkül féktelenül paráználkodnak, kiknek részük van felekezetében.

3.4.26.1 Tájékozódtam azonban én, hogy Nikolaosz semmiféle más asszonnyal nem volt kapcsolatban, mint akivel megházasodott és feleségének hirdetnek és ennek gyermekei teljes öregségükig szüzek maradtak, fia pedig romlatlan maradt. 3.4.26.2 Tekintettel erre, szenvedélyének elnyomása végett cselekedte, amikor az apostolok közé vitte feleségét, aki iránt féltékenynek hirdették, és megtanította, hogy mit jelent a „hústestnek” nagyon vágyott élvezeteit „megrontani”. Mert nem akart – úgy vélem – az Üdvözítő parancsolata szerint két úrnak szolgálni, a gyönyörnek és Istennek. 3.4.26.3 Ezért mondják, hogy Mátyás (apostol) is így tanított: „harcolni kell a hústesttel és semmibe venni, sohasem szabad utat engedni a féktelen élvezetnek, az életet pedig növelni kell a hit és az ismeret által.”