Újra itt az újév

Istentől, a menny és föld Urától áldott új évet kívánok!

Az Isten által lefektetett naptár (http://churchofgod.hu/content.php?act=naptar) szerint ugyanis ma kezdődik meg az új esztendő, nem a tél közepén! A természet megújult, minden kizöldellt, a fák zöld füleket hoztak, ahogy a bevetett föld is zölddé vált. Az első hónap neve “zöld kalászok/fülek” (Abib – 2Móz 13,42Móz 9,31) – hűen tükrözi. Ez az év első hónapja. (2Móz 12,2) A templom megszentelése is a mai naptól indult, aminek gazdag tanítása van az Istenfélők számára. (II. Krón. 29:1-17) Izrael Istenhez hű királya, Ezékiás kihordatta a templomból az odahelyezett bálványokat. Minden ilyen nemzeti megtérés azzal indult, hogy a régit eltávolították, és visszatértek a Mózes által lefektetett rend gyakorlásához, pl. megünnepelték a Páskát. Mármint azok a királyok, akikről azt mondják a krónikák, hogy “kedves dolgot cselekedett az YHVH szemei előtt”

Ez pedig azoknak szól (Pál apostol által), akik a Felkent Jézus, Isten Messiása által lettek beoltva Izraelbe (az Olajfába, mint vad ágak, a nemzetekből), és részei a szövetségeknek, és az ígéreteknek:

I. Kor. 3:16 “”Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek? 17. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 18. Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen. 19. Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. 20. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók. 21. Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek. 22. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. 23. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.””